(0380) 526 01 26

Hizmetlerimiz

Yönetim kurulumuz, site sakinlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle hizmetleri sunmaktadır.

Yönetim Hizmetleri

Toplu Yapı Yönetim Planı çerçevesinde blok temsilcileri, toplu yapı temsilciler kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunun tüm seçim süreçlerinin yerine getirilmesi, seçim takviminin işletilmesi ve her türlü kırtasiye ve organizasyon faaliyetleri.

Site sakinleri ile müstecirlerin yaptığı aidatların ve ödemelerin takipleri, icra takip işlemleri, ön muhasebe faaliyetleri, işletme projelerinin hazırlanması ve uygulanması, aylık gelir-gider tabloları, ödemeler.

Adli mercilerde toplu yapı yönetimini temsil etmek ve hukuki süreçleri yönetmek.

Temsilcileri kurulu ile denetleme ve disiplin kurulunun kırtasiye ve bürokratik ihtiyaçlarını karşılamak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel şahıslar ile resmi yazışmaları yürütmek.

Ortak yatırımları gerçekleştirmek.

Güvenlik hizmetleri

Sitemizde 7/24 esasına göre güvenlik hizmetleri yürütülmektedir.

Teknik hizmetler

Yeşil alanların düzenli olarak sulanmasını ve bakımlarının yapılmasını sağlamak. Çimleri biçmek.

Yoğun kar yağışlarında karları temizlemek.

Projeler çerçevesinde peyzaj, bahçe ve bitki çalışmaları yapmak. Gereken ağaçları budamak veya yeni ağaçlar dikmek..

Temizlik hizmetleri

Yardımcı ve teknik personel marifetiyle blokların ortak alanları, depolar, sığınaklar, bina önleri, ortak alanlar, çevre ve benzer alanların düzenlik temizlik faaliyetleri yürütülür. Evsel atıklar toplanır.

Temizlik hizmetleri ile görevli yardımcı personel, Düzce Memursen Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve site yönetim merkezinin çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı ve işçi güvenliği esaslarına uygun olarak aşağıda belirtilen iş akışına göre görev yaparlar.

 • İş organizasyonu: İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler almak, kişisel hazırlık yapmak, çalışma programına göre kullanılacak malzeme, araç ve gereçleri hazırlamak ve makine ve ekipmanların bakımlarını sağlamak.

 • Çalışma alanında hazırlık: Ön hazırlıkları tamamlamak, çalışma alanını havalandırmak, alandaki çöpleri toplamak, temizliğe engel olabilecek eşya ve malzemeleri kaldırmak ve güvenlik önlemlerini almak.

 • Leke çıkarma işlemleri: Yüzey üzerindeki lekeleri temizlemek ve leke çıkarmak.

 • Süpürme ve yüzey temizleme: Yüzeyi süpürmek, paspas yapmak, görünmeyen alanları temizlemek, yüzeylerdeki kirleri kazımak, yan yüzeyleri temizlemek, merdivenler ve süpürgelikleri temizlemek, posta kutularını temizlemek, toz almak ve cam silmek.

 • Parlatma ve cilalama: Gerektiğinde parlatma ve cilalama işlemlerini yapmak.

 • Özel alanların temizliği: Çevre temizliği, ortak alanların temizliği, depo ve sığınaklarının temizliği ve spor alanlarının temizliği.


Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler:


Düzce Memursen Evleri’nde site sakinlerimizin talep ve istekleri doğrultusunda düzenli olarak birçok kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

 • Her yıl Ramazan ayında Ramazan ayı etkinlikleri.

 • Kurban bayramlarında toplu kurban kesim organizasyonu.

 • Aşure günlerinde aşure etkinliği.

 • Geleneksel ödüllü futbol ve voleybol turnuvaları.

 • Yaz Kur’an kursları.

Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com