(0380) 526 01 26

Toplu Yapı Yönetim Kurulu

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından en az üç asil ve bir yedek üye olarak 2 yıl için Haziran ayı sonuna kadar seçilir. Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim kurulu, Kat Mülkiyeti Kanunu ile yönetim planının eksiksiz uygulanmasını sağlamak, toplu yapı temsilciler kurulu kararlarını yerine getirmek, onaylanan işletme projesini uygulamak, aidatları toplamak, gelir-gider izlenimlerini yürütmek, mali hizmetleri yerine getirmek, blok yönetimlerinin bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapmak, açılan davalarda siteyi temsil etmek, ortak kullanım alanlarını işletmek, seçim dönemlerinde seçim süreçlerini yönetmek, toplu yapıyı ilgilendiren tebligatları kabul etmek gibi görev ve yetkilere sahiptir.

Yönetim kurulu her hafta Cuma günü olağan toplantısını gerçekleştirmektedir.
 

Mevlüt UÇARCI (Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı)


Değerli Site Sakinleri ,

Düzce Memursen Evleri 130 dönüm arazi üzerine konuçlanmıştır.Bu arazide 49 blok ve 588 daire bulunmaktadır.130 dönüm üzerine kurulan sitemizin sadece 26 dönümünde binalar mevcut olup geri kalan 55 dönümü yeşil alan, 35 dönümü ise park, bahçe gibi unsurlardan oluşmaktadır.Kişi başına düşen yeşil alan oranı 26 metrekaredir.Bu oran Türkiye ortalamasının çok üstünde ve gelişmiş ülkelerin standardındadır.İşte bu nedenler, sitemizi Düzce’mizde ve bölgemizde cazip ve yaşanabilir kılmaktadır.

Yönetim olarak bizler de şeffaf olmayı, hesap verebilirliği kendimize şiar edindik.Anlayışımız gereği, sürece sizleri de katmayı yürekten istiyoruz ve istişareye her zaman açığız.Sizlerin, görüş, öneri, ve eleştirileri bizim için kıymetlidir.Bugün yönetimde bizler varız, yarın sizler olacaksınız.Amacımız sitemizin kalitesini,marka değerini artırmak, değerine değer katmak ve hoş bir sada bırakmaktır.

Sitemizde şu an satılık ve kiralık daire bulunmamaktadır.Olduğu zamanlarda da kısa süre içerisinde satılmakta ya da kiralanmaktadır.Memursen Evlerini büyük bir aile, site sakinlerimizi de bu ailenin birer ferdi olarak görüyoruz.

Komşuluk ilişkilerimizin çok şükür üst düzeye ulaştığı sitemizde,toplu yaşamın belli kuralları olduğu ve bu kurallara uymanın sitemizin değerini artırdığı bir gerçektir.

Sosyal tesisi, marketi, camisi, kreşi,saklı bahçesi, oyun parkları, güvenliği, yürüyüş parkurları ile kendinizi güvende ve huzurda hissedebileceğiniz yerin adıdır Düzce Memursen Evleri.

Tüm site sakinlerimize sevdikleri ile sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.

                                                                                                                                                     Mevlüt UÇARCI

                                                                                                                                                     Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

     Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

     Mevlüt UÇARCI  

     Toplu Yapı Başkan yardımcısı 

     İsmail ATAY 

     Toplu yapı Yönetim Kurulu üyesi

      Ali Ayhan DOĞANCAN 

Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt UÇARCI;

  • Kamu idareleri ve STK’lar nezdinde sitenin temsili,resmi yazışmaların takibi,muhasebat ve harcama yetkisi,Hukuk işlerini yürütmek,Yönetim kurulu adına dava açmak ve avukat tutmak,icra işlemlerini takip etmek,personel istihdam etmek ve işten çıkarmak,Müstecirlerin hizmet kalitesinin takibi ve denetiminden sorumludur.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı,

  • Site bünyesinde sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri düzenlemek ve organize etmek,Toplu Yapı Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulunda alınan kararları takip etmek,Temsilciler kurulu toplantılarını organize etmek,blok yöneticilerinin takibi,afet durumlarında kriz yönetimi,sivil savunma acil eylem planı oluşturmak,internet ,basın-yayın ve web sitesinin takibi,halkla ilişkiler ,yeni yatırımları yürütmek ve site güvenliğinden sorumludur

Yönetim kurulu üyesi Ali Ayhan DOĞANCAN,

  • Peyzaj planları yapmak,Çalışan personel denetimi, iş verimliliği,teknik bakım ve servis ,temizlik hizmetlerinin planlanması ,envanter takibi, lojistik malzeme alımı ve satımı, iş güvenliği hizmet ve eğitimleri, özlük dosyalarının takibi, Bankacılık işlemleri,bankalar nezdinde hesap açma,kapama şifre takip etmek ve mevcut şifreleri değiştirmek,EFT yapmak vs..tüm bankacılık işlemlerini yapmakla sorumludur.
Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com