(0380) 526 01 26

Toplu Yapı Disiplin Kurulu

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 26.06.2016 tarihli toplantısında alınan kararla kurulan disiplin kurulu, temsilciler kurulu tarafından beş üye olarak 2 yıl için Haziran ayı sonuna kadar seçilir. Disiplin kurulu, sitemizin iç mevzuatına uymamakta ısrarcı olan site sakinleri ile müstecir firmalar hakkındaki disiplin ceza ve işlemlerini yürütmekle mükelleftir.

Hangi ihlallerin hangi cezası gerektirdiğine dair esaslar, Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Disiplin kurulunun kırtasiye, sekreterlik gibi ihtiyaçları Site Yönetim Merkezi tarafından karşılanır.

Disiplin kurulu üyelerine, belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.


Toplu Yapı Disiplin Kurulu Başkanı
Zekeriya HİKMETUMUT
 
Başkan vekili
Hülya KIRIKOĞLU

Üye
Ahmet COSKUN

Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com