(0380) 526 01 26

Aidat

Aylık aidat miktarı: 

 

01.01.2024 tarihinden  itibaren  aylık aidat miktarı 800 TL’dir.

 

Genel esaslar: 

Kat maliklerinin, işletme bütçesinde öngörülerek kararlaştırılan ortak giderlere; yani aidat ödemeye katılmak zorundadırlar. Tüm ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım ve onarım vb.), bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

 

Toplu yapının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydaların çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler, verilecek karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilave giderleri, faydalanma oranına göre faydalananlar tarafından ödenir. Bu miktar temsilciler kurulunca belirlenir.

 

Ortak gider ve avans payını ödemede yıl içinde iki defa geciken kat maliki hakkında, toplu yapı yönetim kurulunun ilgili hakkında icra işlemi başlatmak ve dava açmak yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Aidatların ödeme tarihi:

 

Aidatların her ayın en geç 25’ine kadar yatırılması gerekmektedir. Zamanında ödenmeyen aidatlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Gecikmiş aidatını yasal faizi ile birlikte bir ay içinde ödemeyenler hakkında icra takip işlemi başlatılır.

 

 

Aidatların tahsilatı, Türk Ekonomi Bankası tarafından sunulan (T-POS) ile yapılmaktadır. Bu sisteme göre kat malikleri veya kiracılar, aidatlarını ödemek için Türk Ekonomi  Bankası Düzce Şubesi’nde açılan hesaba bir yıllık mail order ödeme talimatı vermektedirler. Bu talimat her yıl Ocak ayında yenilenmektedir.

 

 

Kredi kartı kullanmayan veya kredi kartı yasaklısı olan kat malikleri veya kiracılar, Türk Ekonomi Bankası Düzce Şubesi nezdinde açılan TR55 0003 2000 0000 0067 0596 87 IBAN numaralı hesaba aidat miktarını yatırabilirler.

Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com