(0380) 526 01 26

Bütçe Kalemleri

Site'nin ve blokların ortak alanlarla ilgili her türlü ihtiyacı, toplu yapı yönetim kurulunca hazırlanarak temsilcilere kurulunun onayı ile yürürlüğe giren işletme projesi (bütçe) ile tek bir bütçeden karşılanmaktadır. Blok kat malikleri kurulu ile blok yöneticileri ayrı bütçe yapamaz.

 

Hukuki dayanak: 

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20 ve 37’nci maddesi. 

Toplu Yapı Yönetim Planı’nın 36, 37 ve 38’nci maddeleri. 

 

Aidat miktarları nasıl belirlenmektedir? 

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20 ve Toplu Yapı Yönetim Planı’nın 38/b maddesi hükümleri doğrultusunda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararı ile tüm bloklar ve kat malikleri için eşit miktarda aidat ödemesi esası üzerine planlamak yapılmaktadır. 

 

İşletme projesinin (bütçe) genel esasları: 

 

Hazırlanan bütçe, torba bütçe niteliğindedir. Yeni belirtilen tahmini yıllık gelir ve gider kalemlerine göre torba bütçe şeklinde genel gelir ve gider harcamaları yapılmaktadır. Harcama ihtiyacı olmayan veya tasarruf edilen kalemlerden, ödenek eksiği bulunan veya ödeme planlaması yapılmayan kalemlere bütçe dengeleri içerisinde kaynak aktarımı yapılabilmektedir. Bütçenin onaylanması yetkisi, blok temsilcilerinden oluşan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na aittir. Sadece bu kurul kararıyla bütçe kalemlerinde değişiklik yapılabilir veya aidat miktarları değiştirilebilir. 

 

Bütçenin denetlenmesi: 

 

Toplu Yapı Yönetim Planı’na göre Toplu Yapı Denetim Kurulu, 3 (üç) ayda bir olmak üzere Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun hesap ve genel yürütümünü incelemekle yetkili ve yükümlüdür.

 

İşletme projesinin (bütçe) gelir ve gider kalemleri: 

 

Gelir kalemleri: 

 

Aidat gelirleri 

Alış-veriş merkezi kira gelirleri 

İş yerleri kira gelirleri 

 

Gider kalemleri: 

 

Özel güvenlik hizmet alımı: Sitemiz güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için hizmet alımı yapılan firmaya ödenen aylık ücret. 

 

Toplu yapı enerji giderleri: Sitemizin müstakil bir alan olması ve tek bir yapı iskanına sahip olması nedeniyle enerji giderleri bütçeden karşılanmaktadır. 49 bloğun ortak alan aydınlatması, yönetim merkezi, cami, şadırvan ve sitedeki 150 aydınlatma direğinin elektrik giderleri, yeşil alanların sulama giderleri, yönetim merkezi ve caminin doğalgaz giderleri. 

 

Personel giderleri: İdari ve yardımcı personelin aylık maaşları ile SGK ve vergi ödemeleri. 

 

Yönetim merkezi ve büro giderleri: Kırtasiye ve sarf malzeme alımları, bilişim ve iletişim harcamaları, posta, noter, havale, EFT vb giderler. 

 

Muhasebe giderleri: Personelin sigorta işlemleri ile sitemizin muhasebe ve gelir-gider kayıtları ve kesin hesap işlemleri için muhasebe firmasına ödenen aylık ücret. Stopaj ve damga vergisi aylık ödemeleri. 

 

Huzur hakları: Toplantıya katılan blok temsilcileri, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu huzur hakları. 

 

Lojistik ve levazım giderleri: Sitemizde kullanılan iş makinelerinin (çim biçme, ilaçlama, kar küreme vb gibi) giderleri ile ulaşım, malzeme ve yakıt giderleri. 

 

Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler: Sitemizde komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve kaynaşmak için geleneksel ve planlanan faaliyetler. Sitemizin kurumsal ve tüzel kişiliğini ilgilendiren toplantı, eğitim ve temsil giderleri. 

 

Temizlik sarf malzemeler giderleri: Temizlik hizmetleri için kullanılan sarf malzeme giderleri. 

 

Demirbaş malzeme giderleri: Demirbaş malzemeler için yapılan giderler. 

 

Hukuk giderleri: İcra, dava ve mahkeme masrafları ile avukatlık hizmeti için ödenen aylık ücret. 

 

Bakım, onarım ve tadilat giderleri: Çatı tamiratları, kiremit, sıva, bina ortak alanları, oyun parkları, çöp kovaları, aydınlatma lambaları, elektrik tesisatları, peyzaj, çevre düzenlemeleri, genel tamiratlar, nalburiye, hortum ve fıskiye değişimleri gibi birçok alanda yapılan alım, bakım, onarım ve tadilat giderleri. 

 

NOT: Bu kalemler genel bilgilendirme niteliğinde olup temsilciler kurulu kararı ile değişiklik gösterebilir.

Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com