(0380) 526 01 26

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu

Blok Kat Malikleri Kurulu

 

Blok Kat Malikleri Kurulu Sitemizin en üst yönetim ve karar organıdır. 49 blok temsilcisinden oluşur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, bu kurul tarafından seçilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, bloklar arasında eşgüdümü ve birlikteliği sağlamak, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp karara bağlamak, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini incelemek gibi görev ve yetkilere sahiptir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, 2 yılda bir, blok yöneticileri seçimini izleyen 15 gün içinde olağan olarak toplanır.

 

Blok Temsilcileri

 

Blok Kat Malikleri Kurulu

 

Bir blokta yer alan bağımsız bölümlerin her birinden oluştan blok kat malikleri kurulunun görevi, bloğu toplu yapı temsilciler kurulunda temsil etmekte görevli blok yöneticisini seçmektedir. Blok kat malikleri, seçilen yöneticiyi yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Her kat malikinin bir oy hakkı vardır.

 

Blok Kat Malikleri Kurulu, olağan olarak en geç 2 yılda bir Haziran ayında toplanır. 

 

Blok Yöneticisi

 

Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından, iki yılda bir yapılan toplantıda seçilir. Eski yönetici tekrar seçilebilir.

 

Blok yöneticisi kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludur. Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunca verilen kararları yerine getirir. Bloğun ortak giderleri ile ilgili problemleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na iletir ve takip eder. Blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

 

Blok yöneticisi, Blok Denetçisi  tarafından denetlenir.  

BLOK AD
FB - 1  AHMET COŞKUN
FB - 2 KADİR BAYRAKTAR
FB - 3 ERSİN  VELİ
FB - 4 SABİT EFE
FB - 5 MUSTAFA ARI
FB - 6 BAYRAM AK
   
KB1 - 1  SELÇUK HAS
KB1 - 2  ŞAKİR ŞİMŞEK
KB1 - 3  AHMET ÖZDEMİR
KB1 - 4  KEZİBAN KAVAKOĞLU
KB1 - 5  TUBA KURU
KB1 - 6  SALİH GÜNAYDIN
KB1 - 7  YUSUF ATASEVEN
KB1 - 8  ALİ AYHAN DOĞANCAN
KB1 - 9  ERTUĞRUL ŞAHİN
KB1 - 10  KEREM MALAYMAR
KB1 - 11  MÜMİN DOĞAN
KB1 - 12  SEMİH GÜLER
KB1 - 13  HASAN TERZİ
KB1 - 14  ZEKERİYA ORHUN
KB1 - 15  ZEKİ ÖZTÜRK
KB1 - 16  MUSA AKSU
KB1 - 17  HAŞİM YILMAZ
KB1 - 18  OSMAN KUTLU
KB1 - 19  ABİDİN ŞAHİN
KB1 - 20  ERSİN TÜRKEN
KB1 - 21  ŞÜKRÜ SERT
KB1 - 22  ŞENOL BAĞDAT
KB1 - 23  İSMAİL ATAY
KB1 - 24  ALİ GÜNAYDIN
KB1 - 25  HÜLYA KIRIKOĞLU
KB1 - 26  VEDAT ÖZTÜRK
   
KB6  -   1  ARİF DAĞCI
KB6  -   2  SAMİ ARSLAN
KB6  -   3  SANER KADI
KB6  -   4  ZÜLFİYE YİĞİT
KB6  -   5  ÖMER SİVRİKAYA
KB6  -   6  MUSTAFA KETREZ
KB6  -   7  ÖZGÜR AKTAŞ 
KB6  -   8  İLKSEN PETEN
KB6  -   9  MEVLÜT UÇARCI
KB6  -  10  CEVAT KAPAN
KB6  -  11  YILDIRAY KARA
KB6  -  12  ALİ DEMİREL
KB6  -  13  ZEKERİYA HİKMETUMUT
KB6  -  14  ALİ KEMAL SEZGİN 
KB6  -  15  ZAFER KAYA
KB6  -  16 MUSTAFA YASAN
KB6  -  17  İLKER ÖZTÜRK
CAMİ HÜSEYİN CAN
İŞ MERKEZİ ABDURRAHMAN YURTTAŞ
KREŞ HAMZA ERDEM
Adres
Karahacımusa Mahallesi
DÜZCE

(0380) 526 01 26
info@duzcememursenevleri.com